close
tai-game
Hướng Dẫn

[Hướng Dẫn] Thay đổi quốc gia cho tài khoản Apple Store30 - 03 - 2016

Xin chào các vị Nhẫn Giả!

Trong sáng ngày hôm nay Nana đã nhận được một số thắc mắc cũng như mong muốn hướng dẫn để chuyển đổi quốc gia cho tài khoản trên apple store và google store

Sau đây Nana xin gửi đến các vị Nhẫn Giả hướng dẫn để thay đổi quốc gia cho tài khoản apple store

Trong giao diện trên thiết bị IOS các vị Nhẫn Giả truy cập vào "Cài đặt" => Itunes & Apple Store

Trong giao diện "Itunes & Apple Store" các vị Nhẫn Giả lưu ý chọn vào phần ID apple.

Sau khi chọn vào apple id sẽ xuất hiện giao diện cài đặt cho id apple=> xem Apple ID (View apple ID)để truy cập vào giao diện cài đặt tài khoản apple ID

Trong giao diện tài khoản apple ID Nhẫn Giả có thể nhìn thấy phần cài đặt "Quốc gia/Khu vực"(country/Region)=> Thay đôi quốc gia hoặc vùng

Sau đó Nhẫn Giả sẽ cần lựa chọn quốc gia (Việt Nam) để thay đổi quốc qia đăng ký cho tài khoản apple store và cập nhật các thông tin bảo mật cho tài khoản(thẻ thanh toán nếu có)

 

Sau khi hoàn tất các bước trên Nhẫn Giả đã có thể truy cập vào chợ apple store của Việt Nam và tài về cài đặt ngay "Làng Lá Mobile "trên chợ apple store rồi !

Chúc các vị Nhẫn Giả thành công

Nana kính bút,