close
tai-game
Sự kiện

[Chuỗi sự kiện] Tích lũy tặng quà30 - 03 - 2016

Xin chào các vị nhẫn giả !

Chuỗi sự kiện cuối cùng cũng là chuỗi sự kiện với nhiều phần thưởng giá trị không kém. Bên cạnh các bộ trang bị được tặng khi đội trưởng tham gia nạp lần đầu cũng như hệ thống vip. Khi nạp vàng trong thời gian sự kiện đội trưởng còn nhận được vô số phần quà đặc biệt khác.

1. Nạp 1 lần :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 7 ngày sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động sở hữu 1 bộ trang bị tím theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Sở hữu 1 bộ trang bị tím 30 : nhận 333 Lễ quyển

Sở hữu 1 bộ trang bị tím 50 : nhận 555 Lễ quyển

2. Tích lũy nạp thẻ :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 7 ngày sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Tích lũy đạt 500 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*1 + ngũ quỷ tài vận*5 + Cuộn thông linh*5 + Nhẫn hồn tím*10

Tích lũy đạt 1.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*3 + ngũ quỷ tài vận*5 + Cuộn thông linh*5 + Nhẫn hồn tím*10 + Hộp ngọc lv3*3 + Pháp khí thăng cấp phù*1

Tích lũy đạt 2.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*10 + ngũ quỷ tài vận*10 + Cuộn thông linh*10 + Nhẫn hồn cam*10 + Hộp ngọc lv3*10 + Ngọc Nộ khí ban đầu *1

Tích lũy đạt 5.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*30 + ngũ quỷ tài vận*30 + Cuộn thông linh*30 + Nhẫn hồn cam*20 + Hộp ngọc lv4*15 + Danh vọng*1200

Tích lũy đạt 10.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*40 + ngũ quỷ tài vận*40 + Cuộn thông linh*40 + Nhẫn hồn cam*40 + Danh vọng*2000 + Ngọc thể lực Lv9*1

Tích lũy đạt 20.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*50 + ngũ quỷ tài vận*50 + Cuộn thông linh*50 + Nhẫn hồn cam*50 + Áo nghĩa*1200 + Ngọc nộ khí thánh linh*1

Tích lũy đạt 50.000 vàng : Thẻ ngân lượng Lv10*80 + ngũ quỷ tài vận*120 + Cuộn thông linh*120 + Nhẫn hồn cam*120 + Áo nghĩa*2000 + Sakura Bách Hoa*1(S)

3. Rương Vip :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy nạp đạt các mốc Vip sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Vip 1 : Hộp ngọc lv1*1 + Lễ Quyển*10

Vip 2 : Áo nghĩa*100 + Danh vọng*200 + Hộp ngọc lv1*1 + Lễ quyển*20 + Nhẫn hồn tím*5 

Vip 3 : Áo nghĩa*200 + Danh vọng*300 + Hộp ngọc lv2*1 + Lễ quyển*30 + Nhẫn hồn tím*10 + tẫn diệt bảo rương*2 

Vip 4 : Áo nghĩa*300 + Danh vọng*400 + Hộp ngọc lv3*1 + Lễ quyển*40 + Nhẫn hồn tím*20 + tẫn diệt bảo rương*5 

Vip 5 : Áo nghĩa*400 + Danh vọng*500 + Hộp ngọc lv4*1 + Nhẫn hồn tím*30 + tẫn diệt bảo rương*10 + Nguyệt tuyền bảo rương*2 

Vip 6 : Áo nghĩa*600 + Danh vọng*700 + Hộp ngọc lv5*1 + Nhẫn hồn tím*60 + tẫn diệt bảo rương*15 + Nguyệt tuyền bảo rương*5 

Vip 7 : Áo nghĩa*800 + Danh vọng*900 + Hộp ngọc lv6*1 + Nhẫn hồn tím*100 + tẫn diệt bảo rương*20 + Nguyệt tuyền bảo rương*10 

Vip 8 : Áo nghĩa*1000 + Danh vọng*1200 + Hộp ngọc lv7*1 + Nhẫn hồn cam*60 + Nguyệt tuyền bảo rương*15 + Tiễn nham bảo rương*2 

Vip 9 : Áo nghĩa*1200 + Danh vọng*1400 + Hộp ngọc lv8*1 + Nhẫn hồn cam*100 + Nguyệt tuyền bảo rương*20 + Tiễn nham bảo rương*5 

Vip 10 : Áo nghĩa*1500 + Danh vọng*1600 + Hộp ngọc lv8*2 + Nhẫn hồn cam*100 + Nguyệt tuyền bảo rương*30 + Tiễn nham bảo rương*10

Lưu ý :

Tẫn diệt bảo rương : Rương nguyên liệu tím cấp 30

Nguyệt tuyền bảo rương : Rương nguyên liệu tím cấp 50

Tiễn nham bảo rương : Rương nguyên liệu vàng cấp 70

Chúc các vị Nhẫn giả thành công !

TM BQT kính bút,