close
tai-game
Sự kiện

[Chuỗi Sự Kiện]Khiêu chiến thành tựu31 - 03 - 2016

Xin chào các vị nhẫn giả !

Chuỗi sự kiện thành tựu bao gồm 6 hoạt động tương ứng với các loại thành tựu tích lũy khác nhau. Mức phần thưởng cực kỳ giá trị nhưng cũng rất đơn giản tham gia, tuy nhiên do một số thành tựu có hạn định số lượng người nhận giải nên các vị nhẫn giả cần lưu ý để tham gia và nhận thưởng sớm nhất nhé.

1. Chiêu mộ nhẫn giả Tím :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động chiêu mộ đủ số nhẫn giả tím yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng :

- Chiêu mộ nhẫn giả tím cấp 30 đạt 2 : Lễ quyển*100 + Ngũ quỷ vận tài phú*10 + Cuộn kinh nghiệm Tím*10

- Chiêu mộ nhẫn giả tím cấp 30 đạt 3 : Lễ quyển*200 + Ngũ quỷ vận tài phú*20 + Cuộn kinh nghiệm Tím*15

- Chiêu mộ nhẫn giả tím cấp 50 đạt 3 : Lễ quyển*300 + Ngũ quỷ vận tài phú*20 + Cuộn kinh nghiệm cực phẩm*10

- Chiêu mộ nhẫn giả tím cấp 50 đạt 4 : Lễ quyển*500 + Ngũ quỷ vận tài phú*30 + Cuộn kinh nghiệm cực phẩm*15

2. Thí luyện qua ải :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nhẫn giả vượt qua cửa ải yêu cầu sẽ nhận được mức phần thưởng tương ứng :

Mục tiêu vượt ải : Thí luyện Akatsuki dễ

Phần thưởng :

Ngẫu nhiên nguyên liệu tím cấp 50*10 + Thẻ ngân lượng Lv10*5 + Nhẫn hồn tím*10 + Cuộn thông linh*10 + Ngũ quỷ tài phú *10 + Cuộn KN cực phẩm *5

Lưu ý :

Số lượng nhẫn giả có thể nhận thưởng có giới hạn : tối đa 30 người

Các ví nhẫn giả hãy lưu ý nhanh tay nhận thưởng.

3. Cảnh vạn tượng :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nhẫn giả vượt qua bản đồ "Cảnh vạn tượng" tương ứng với yêu cầu sẽ nhận được mức phần thưởng :

Mục tiêu cảnh vạn tượng: Cảnh mênh mang - Naruto

Phần thưởng :

Pháp Khí : Hồng hồ lô + Thẻ ngân lượng lv10*10 + Nhẫn hồn vàng*50 + Cuộn thông linh*50 + Ngũ quỷ tài vận *50 + Cuộn kinh nghiệm cực phẩm*10

Lưu ý :

Số lượng nhẫn giả có thể nhận thưởng có giới hạn : tối đa 10 người

Các vị nhẫn giả hãy lưu ý nhanh tay nhận thưởng.

4. Tăng nhẫn giai :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nhẫn giả thăng cấp nhẫn giai của mình đạt đến mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Giấy chiêu mộ sơ*100 + Nhẫn hồn lam*100 + Ngũ quỷ tài vận*5 + Cuộn thông linh*10 + Cuộn kinh nghiệm cực phẩm*3 + Thẻ ngân lượng Lv1*100

Lưu ý :

Số lượng nhẫn giả có thể nhận thưởng có giới hạn : tối đa 50 người

Các ví nhẫn giả hãy lưu ý nhanh tay nhận thưởng.

5.Ghép ngọc :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi nhẫn giả hợp thành bảo thạch đạt số lượng và mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Hợp thành 6 bảo thạch lv 6 : Hộp ngọc lv1*30 + Thẻ ngân lượng lv1*500 + Ngũ quỷ tài vận*30 + Cuộn thông linh*30

6.Thu thập trang bị :

Thời gian diễn ra :

Thời gian : Kéo dài 2 tuần sau khi mở máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động sở hữu 1 bộ trang bị tím theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

Sở hữu 1 bộ trang bị tím 30 : nhận 333 Lễ quyển

Sở hữu 1 bộ trang bị tím 50 : nhận 555 Lễ quyển

Chúc các vị Nhẫn giả thành công !

TM BQT kính bút,