close
tai-game
Sự kiện

[Sự Kiện] Đại chiến nhẫn giả lần 7 (Cụm 1) - Kỳ thi Chunin lần 2(Cụm 2)26 - 12 - 2016

Xin chào các vị nhẫn giả!

Sau sự thành công của Đại Chiến Nhẫn Giả lần 6 và Kỳ Thi Chunin lần 1, cũng như trong thời gian vừa qua BQT đã tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn mong muốn mở lại sự kiện Giải Đấu Nhẫn Giả để các vị Nhẫn Giả có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. 

Không những sẽ đáp ứng những mong muốn ấy, BQT quyết định tiếp tục mở lại sự kiện "Đại chiến nhẫn giả Lần 7" đối với những Nhẫn Giả ở Cụm 1 (Từ S1 - S40) và "Kỳ thi Chunin lần 2" đối với những Nhẫn Giả ở Cụm 2 (Từ S41 trở đi)

Sau đây là nội dung chi tiết :

Áp Dung :

Sự kiện áp dụng cho 2 cụm, phần thưởng của 2 cụm cũng sẽ tách biệt độc lập nhau.

Thời Gian :

Từ 05h30 ngày 20/12 đến 12:00 trưa ngày 16/01/2017 (Giờ Hệ Thống)

Quà đua top Đại Chiến Nhẫn Giả Lần 6 của Cụm Liên Server 1 :

Top 1  : Ngọc trí lực cấp 12*1+ Ngọc sức mạnh cấp 12*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 11*1 + Viên Ngọc Nộ Cấp 10*1

Top 2 : Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 11*1 + Viên Ngọc Nộ Cấp 10*1

Top 3  : Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 10*1 + Ngọc Nộ khí cấp 9*1

Top 4 : Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 9*1 + Ngọc Nộ khí cấp 9*1

Top 5  : Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 8*1 + Ngọc Nộ khí cấp 8*1

Top 06 - 10 : Ngọc trí lực cấp 10*1 + Ngọc sức mạnh cấp 10*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 8*1 + Ngọc Nộ khí cấp 8*1

Top 11 - 15  : Ngọc trí lực cấp 10*1 + Ngọc sức mạnh cấp 10*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 7*1 + Ngọc nộ khí cấp 7*1

Top 16 - 20: Ngọc trí lực cấp 9*1 + Ngọc sức mạnh cấp 9*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 7*1 + Ngọc nộ khí cấp 7*1

Quà đua top Kỳ thi Chunin của Cụm Liên Server 2:

Ngọc trí lực cấp 12*1+ Ngọc sức mạnh cấp 12*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 11*1 + Viên Ngọc Nộ Cấp 10*1 

Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 11*1 + Viên Ngọc Nộ Cấp 10*1

Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 10*1 + Ngọc Nộ khí cấp 9*1

Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 9*1 + Ngọc Nộ khí cấp 9*1

Ngọc trí lực cấp 11*1 + Ngọc sức mạnh cấp 11*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 8*1 + Ngọc Nộ khí cấp 8*1

Ngọc trí lực cấp 10*1 + Ngọc sức mạnh cấp 10*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 8*1 + Ngọc Nộ khí cấp 8*1

Top 11 - 15  : Ngọc trí lực cấp 10*1 + Ngọc sức mạnh cấp 10*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 7*1 + Ngọc nộ khí cấp 7*1

Top 16 - 20: Ngọc trí lực cấp 9*1 + Ngọc sức mạnh cấp 9*1 + Ngọc nhanh nhẹn cấp 7*1 + Ngọc nộ khí cấp 7*1


Lưu Ý :

- BQT sẽ trao thưởng theo bảng xếp hạng trong Game tính tới lúc 12h trưa ngày 16.01.2017

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp - khiếu nại - Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.

Chúc các vị Nhẫn giả thành công !

TM BQT kính bút,