close
tai-game
Sự kiện

[Sự kiện] Vui vẻ đầu tuần10 - 01 - 2017

Xin chào các vị nhẫn giả !

Nhân dịp đầu tuần mới và đề góp phần giúp các Nhẫn Giả có thêm niềm vui hơn nữa khi trải nghiệm Game Làng Lá Mobile. Xin gửi đến các vị nhẫn giả chuỗi sự kiện "Vui vẻ đầu tuần". Tham gia ngay hôm nay nhé các vị nhẫn giả

Sau đây là nội dung sự kiện :

Sự Kiện Tặng Hồng Lợi, Tranh Mua & Tích Nạp:

1. Tặng Hồng Lợi:

Thời gian diễn ra :

Từ : 15:00 09/01/2017 đến 14:54 12/01/2017

Áp dụng cho các máy chủ : Tất cả máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu (sử dụng) hoặc Nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần thưởng :

                
 
               

2. Tranh Mua:

Thời gian diễn ra :

Từ : 15:00 09/01/2017 đến 14:54 12/01/2017

Áp dụng cho các máy chủ : Tất cả các máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở hệ thống cửa hàng giảm giá 50% các vật phẩm sau :

                  

3. Tích Nạp

Thời gian diễn ra :

Từ : 15:00 09/01/2017 đến 14:54 12/01/2017

Áp dụng cho các máy chủ : Tất cả máy chủ

Nội Dung :

Trong thời gian diễn ra hoạt động thông qua giao diện sự kiện "Tích Nạp" các vị Nhẫn Giả cần tích nạp đủ số Mức Tích Nạp theo các mốc để nhận được các phần quà miễn phí và được mua thêm các vật phẩm có giá trị khác.

Lưu ý : 

- Tổng cộng có 10 mức, cần tích nạp để kích hoạt

- Đạt mức tích nạp nhất định sẽ kích hoạt phần thưởng miễn phí và lần mua lễ bao

- Phần thưởng miễn phí mỗi mức chỉ có thể nhận 1 lần

Mức Tích Nạp như sau :

           

* Sự kiện Tích Nạp và sự kiện Hồng Lợi có thể nhận với cùng 1 mức nạp

- Ví dụ: Nếu tài khoản Nhẫn Giả nạp 250 vàng sẽ đồng thời nhận được 2 gói phần thưởng (1.000 Lễ Quyển + ... ) từ sự kiện Hồng Lợi và gói mức 1 từ sự kiện Tích Nạp

Chúc các vị Nhẫn giả thành công 

TM BQT kính bút,