close
tai-game
Sự kiện

Chuỗi hoạt động từ ngày 01/08 đến 04/0801 - 08 - 2017

Xin chào các vị nhẫn giả,

Chúng tôi xin đem tới thông tin về chuỗi hoạt động từ 15h00' ngày 01/08/2017 cho đến 14h54' ngày 04/08/2017 được chúng tôi cập nhật vào Làng Lá Mobile.

1 - Tặng Hồng Lợi

Thời gian: 15h00' ngày 01/08 cho đến 14h54' ngày 04/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu (sử dụng) hoặc Nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần Thưởng

2 - Tranh Mua

Thời gian15h00' ngày 02/08 cho đến 14h54' ngày 03/08.


(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện)

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở hệ thống cửa hàng giảm giá 50% các vật phẩm sau:

Ngày 1 - 3:

- Hộp Trang Bị Thiên Lôi Cấp 105

- Phù Thăng Cấp Pháp Khí

- Giấy Chiêu Mộ Cực Phẩm

Ngày 2 - 4:

- Tu Tá Itachi

- Pháp Khí Nhanh Nhẹn Bậc 8

- Hộp Ngọc Cấp 5

3 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 15h00' ngày 01/08 cho đến 14h54' ngày 04/05.

Trong thời gian diễn ra hoạt động các vị nhẫn giả đạt cấp Vip sẽ có thể tiến hành mua các gói phần thưởng giảm giá đặc biệt với các mức ưu đãi khác nhau - Quà Vip càng cao ưu đãi càng lớn.

Phần thưởng: 

4 - Tích Nạp

Thời gian: 15h00' ngày 01/08 cho đến 14h54' ngày 07/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động thông qua giao diện sự kiện "Tích Nạp" các vị Nhẫn Giả cần tích nạp đủ số Mức Tích Nạp theo các mốc để nhận được các phần quà miễn phí và được mua thêm các vật phẩm có giá trị khác.

Lưu ý : 

- Tổng cộng có 10 mức, cần tích nạp để kích hoạt

- Đạt mức tích nạp nhất định sẽ kích hoạt phần thưởng miễn phí và lần mua lễ bao

- Phần thưởng miễn phí mỗi mức chỉ có thể nhận 1 lần

Mức Tích Nạp như sau :

    

* Sự kiện Tích Nạp và sự kiện Hồng Lợi có thể nhận với cùng 1 mức nạp

- Ví dụ: Nếu tài khoản Nhẫn Giả nạp 250 vàng sẽ đồng thời nhận được 2 gói phần thưởng (1.000 Lễ Quyển + ... ) từ sự kiện Hồng Lợi và gói mức 1 từ sự kiện Tích Nạp.

5 - Kim Ma Thiên Luân

Thời gian: 15h00' ngày 01/08 cho đến 14h55' ngày 04/08.

(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện)

Vòng quay vàng:

+ Trong thời gian hoạt động, mỗi khi nạp đủ 1000 vàng sẽ nhận được 1 lần quay vòng quay vàng,

+ Thấp nhất có thể nhận được thêm 188 Vàng, nếu may mắn sẽ nhận được 8888 Vàng

Lưu ý : Tối đa mỗi ngày nhận được 20 lần quay.

Vòng quay lễ quyển: 

Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày sẽ có 1 lần quay lễ quyển miễn phí.

+ Tiêu đủ 1000 vàng/lễ quyển sẽ nhận thêm 1 lần vòng quay lễ quyển,

+ Tối đa mỗi ngày nhận được 20 lần quay.

Ban quản trị Làng Lá Mobile,