close
tai-game
Sự kiện

Chuỗi hoạt động từ ngày 19/08 đến 01/0929 - 08 - 2017

Xin chào các vị nhẫn giả,

Chúng tôi xin đem tới thông tin về chuỗi hoạt động từ 15h00' ngày 19/08/2017 cho đến 14h54' ngày 01/09/2017 được chúng tôi cập nhật vào Làng Lá Mobile.

1 - Tặng Hồng Lợi

Thời gian: 15h00' ngày 19/08 cho đến 14h54' ngày 01/09.

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu (sử dụng) hoặc Nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần Thưởng

2 - Tranh Mua

Thời gian15h00' ngày 30/08 cho đến 14h54' ngày 31/08.


(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện)

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở hệ thống cửa hàng giảm giá 50% các vật phẩm sau:

Ngày 1 - 3:

- Hộp Trang Bị Phong Ma Cấp 75

- Phù Thăng Cấp Pháp Khí

- Giấy Chiêu Mộ Cực Phẩm

Ngày 2 - 4:

- Tu Tá Itachi

- Pháp Khí Nhanh Nhẹn Bậc 8

- Tiềm Năng Hoàn Cực Phẩm

3 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 15h00' ngày 29/08 cho đến 14h54' ngày 01/09.

Trong thời gian diễn ra hoạt động các vị nhẫn giả đạt cấp Vip sẽ có thể tiến hành mua các gói phần thưởng giảm giá đặc biệt với các mức ưu đãi khác nhau - Quà Vip càng cao ưu đãi càng lớn.

Phần thưởng: 

4 - Tích Nạp

Thời gian: 15h00' ngày 29/08 cho đến 14h54' ngày 04/09.

Trong thời gian diễn ra hoạt động thông qua giao diện sự kiện "Tích Nạp" các vị Nhẫn Giả cần tích nạp đủ số Mức Tích Nạp theo các mốc để nhận được các phần quà miễn phí và được mua thêm các vật phẩm có giá trị khác.

Lưu ý : 

- Tổng cộng có 10 mức, cần tích nạp để kích hoạt

- Đạt mức tích nạp nhất định sẽ kích hoạt phần thưởng miễn phí và lần mua lễ bao

- Phần thưởng miễn phí mỗi mức chỉ có thể nhận 1 lần

Mức Tích Nạp như sau :

    

* Lưu ý:

- Phần thưởng mua được tại các mốc từ 5000 đến 50.000 vàng có điểu chỉnh thêm mới điểm danh vọng.

- Sự kiện Tích Nạp và sự kiện Hồng Lợi có thể nhận với cùng 1 mức nạp.

Ví dụ: Nếu tài khoản Nhẫn Giả nạp 250 vàng sẽ đồng thời nhận được 2 gói phần thưởng (1.000 Lễ Quyển + ... ) từ sự kiện Hồng Lợi và gói mức 1 từ sự kiện Tích Nạp.

5 - Tết Mỹ Thực

Thời gian: 15h00' ngày 29/08 cho đến 14h55' ngày 01/09.

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động tết mỹ thực.

Trong giao diện sự kiện các vị nhẫn giả có thể lựa chọn các món ăn để sử dụng, sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm như : Luyện Hồn Đan x10, Thẻ Ngân Lượng 10 x5, Cuộn Kinh Nghiệm Cao Cấp x20, Pháp Khí Phi Thăng Phù...

Đồng thời còn có thể may mắn kích hoạt sự kiện ưu đãi mua vật phẩm giá rẻ.

Lưu ý : Hiện tại các mức giá mua vật phẩm phù hợp với mức giá chung hiện tại .

Mỗi ngày các vị nhẫn giả có 1 lượt miễn phí sử dụng 1 loại mỹ thực (Tổng cộng 3 lượt miễn phí cho 3 loại mỹ thực)

Ngoài ra trong sự kiện còn có mốc thành tựu tiêu thụ mỹ thực - khi đạt đến các mốc tương ứng các vị nhẫn giả sẽ có thể nhận thêm các phần thưởng đặc biệt( các mốc gồm 10 - 30 - 50 - 80 - 100). 

Ban quản trị Làng Lá Mobile,