close
tai-game
Sự kiện

Chuỗi hoạt động từ ngày 25/08 đến 28/0825 - 08 - 2017

Xin chào các vị nhẫn giả,

Chúng tôi xin đem tới thông tin về chuỗi hoạt động từ 15h00' ngày 25/08/2017 cho đến 14h54' ngày 28/08/2017 được chúng tôi cập nhật vào Làng Lá Mobile.

1 - Hoàn Trả Vip

Thời gian: 15h00' ngày 25/08 cho đến 14h54' ngày 28/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động thông qua giao diện sự kiện "Hoàn Trả VIP" các vị nhẫn giả có thể tiến hành sử dụng vàng hoặc lễ quyển mua các gói phần thưởng đặc biệt tùy theo cấp độ vip hiện tại thông.

Lưu ý

- Mỗi gói VIP chỉ có thể tiến hành mua 1 lần và sẽ được hoàn trả 5 phần quà trong 5 ngày diễn ra sự kiện

- Các vị nhẫn giả chỉ có thể mua được các gói quà tối đa bằng cấp Vip hiện tại của mình

- Thời gian mua gói VIP là 2 ngày diễn ra sự kiện 

- Sau khi kết thúc sự kiện các vị nhẫn giả không thể mua nhưng vẫn có thể nhận thưởng trong giao diện sự kiện ( Thêm 5 ngày ).

2 - Tranh Mua

Thời gian: 15h00' ngày 26/08 cho đến 14h54' ngày 27/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở hệ thống cửa hàng giảm giá 50% các vật phẩm sau :

- Ngày 1-3

+ Rương Trang Bị Tu La Cấp 95

+ Phù Thăng Cấp Pháp Khí

+ Giấy Chiêu Mộ Cực Phẩm

- Ngày 2-4

+ Thuấn Thân Shisui

+ Pháp Khí Tinh Thần Bậc 8

+ Hộp Ngọc Cấp 5

3 - Tặng Hồng Lợi

Thời gian: 15h00' ngày 25/08 cho đến 14h54' ngày 28/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu (sử dụng) hoặc Nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần Thưởng

4 - Quỹ Đầu Tư

Thời gian: 15h00' ngày 25/08 cho đến 14h54' ngày 30/08.

Điều kiện

Để tham gia đầu tư là nhẫn giả cần nạp vào nhân vật của mình 500 vàng (Sử dụng gói nạp ít nhất 500 vàng)

Sau khi thỏa mãn điều kiện 1 các vị nhẫn giả có thể tiến hành 

Sử dụng 500 vàng để mua quỹ đầu tư trong giao diện sự kiện

Ngay sau khi mua quỹ đầu tư các vị nhẫn giả sẽ nhận được ngay 100 vàng ngày đầu tiên thông qua hệ thống thư - kéo dài trong suốt 30 ngày - tổng giá trị toàn gói = 100 x 30 = 3000 vàng (Tương tự thẻ Vip tháng) 

Lưu ý

- Yêu cầu lần nạp để kích hoạt quỹ đầu tư là nạp thông qua gói nạp 500 vàng và không được tích lũy(Ví dụ : Nhẫn giả nạp 5 lần mỗi lần 100 vàng sẽ không kích hoạt mua quỹ đầu tư)

- Các vị nhẫn giả cần nạp vào ít nhất 500 vàng mới có thể tiến hành mua quỹ đầu tư - trường hợp nhẫn giả có sẵn 500 vàng nhưng không tiến hành nạp cũng không thể mua quỹ đầu tư.

5 - Tết Mỹ Thực

Thời gian: 15h00' ngày 25/08 cho đến 14h55' ngày 28/08.

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động tết mỹ thực.

Trong giao diện sự kiện các vị nhẫn giả có thể lựa chọn các món ăn để sử dụng, sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm như : Luyện Hồn Đan x10, Thẻ Ngân Lượng 10 x5, Cuộn Kinh Nghiệm Cao Cấp x20, Pháp Khí Phi Thăng Phù...

Đồng thời còn có thể may mắn kích hoạt sự kiện ưu đãi mua vật phẩm giá rẻ.

Lưu ý : Hiện tại các mức giá mua vật phẩm phù hợp với mức giá chung hiện tại .

Mỗi ngày các vị nhẫn giả có 1 lượt miễn phí sử dụng 1 loại mỹ thực (Tổng cộng 3 lượt miễn phí cho 3 loại mỹ thực)

Ngoài ra trong sự kiện còn có mốc thành tựu tiêu thụ mỹ thực - khi đạt đến các mốc tương ứng các vị nhẫn giả sẽ có thể nhận thêm các phần thưởng đặc biệt( các mốc gồm 10 - 30 - 50 - 80 - 100). 

Ban quản trị Làng Lá Mobile,