close
tai-game
Sự kiện

Chuỗi hoạt động từ ngày 28/07 đến 31/0728 - 07 - 2017


Xin chào các vị nhẫn giả,

Chúng tôi xin đem tới thông tin về chuỗi hoạt động từ 15h00' ngày 28/07/2017 cho đến 14h54' ngày 31/07/2017 được chúng tôi cập nhật vào Làng Lá Mobile.

1 - Tặng Hồng Lợi

Thời gian: 15h00' ngày 28/07 cho đến 14h54' ngày 31/07.

Trong thời gian diễn ra hoạt động tích lũy tiêu (sử dụng) hoặc Nạp vàng đạt các mốc tương ứng sẽ nhận được phần thưởng.

Phần Thưởng

2 - Tranh Mua

Thời gian: 15h00' ngày 29/07 cho đến 14h54' ngày 30/07.


(Hình ảnh này chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện)

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ mở hệ thống cửa hàng giảm giá 50% các vật phẩm sau:

Ngày 1-3

+ Hộp Trang Bị Tu La cấp 95

+ Phù Thăng Cấp Pháp Khí

+ Giấy Chiêu Mộ Cực Phẩm

Ngày 2-4

+ Thuấn Thân Shisui

+ Pháp Khí Tinh Thần Bậc 8

+ Lực Hành Động

3 - Vip Đại Lễ Bao

Thời gian: 15h00' ngày 28/07 cho đến 14h54' ngày 31/07.

Trong thời gian diễn ra hoạt động các vị nhẫn giả đạt cấp Vip sẽ có thể tiến hành mua các gói phần thưởng giảm giá đặc biệt với các mức ưu đãi khác nhau - Quà Vip càng cao ưu đãi càng lớn.

Phần thưởng:


4 - Tết Mỹ Thực

Thời gian15h00' ngày 28/07 cho đến 14h55' ngày 31/07.

Trong thời gian diễn ra hoạt động sẽ xuất hiện giao diện hoạt động tết mỹ thực.

Trong giao diện sự kiện các vị nhẫn giả có thể lựa chọn các món ăn để sử dụng, sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm như : Luyện Hồn Đan x10, Thẻ Ngân Lượng 10 x5, Cuộn Kinh Nghiệm Cao Cấp x20, Pháp Khí Phi Thăng Phù...

Đồng thời còn có thể may mắn kích hoạt sự kiện ưu đãi mua vật phẩm giá rẻ.

Lưu ý : Hiện tại các mức giá mua vật phẩm phù hợp với mức giá chung hiện tại.

Mỗi ngày các vị nhẫn giả có 1 lượt miễn phí sử dụng 1 loại mỹ thực (Tổng cộng 3 lượt miễn phí cho 3 loại mỹ thực).

Ban quản trị Làng Lá Mobile,